02/09/2022

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Επισυνάπτεται Υπουργική Απόφαση με τις κατηγορίες των παραβάσεων και το αντίστοιχο ύψος προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία .

 

FEKB4629–katigories paravaseon Ergasias