11/01/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57,59 ΚΑΙ 60 ΤΟΥ ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218)

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.

Ε