11/05/2020

ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ εξαίρεση τουριστικών γραφείων- τουριστικών λεωφορείων

Επισυνάπτεται η νέα ΚΥΑ για την αναστολή των συμβάσεων για τον μήνα Μάιο.

Στο άρθρο 3 θεσπίζονται εξαιρέσεις στην υποχρεωτική ανάκληση τουλάχιστον του 40% των συμβάσεων σε αναστολή που προέβλεπε προηγούμενη ΚΥΑ.

Στους συμπεριλαμβανόμενους ΚΑΔ είναι και αυτοί των τουριστικών γραφείων και των χερσαίων επιβατικών μεταφορών/ τουριστικά λεωφορεία.

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ- ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 10-5-20