27/07/2020

ΚΥΑ Β3099–ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 4/8/20.

 

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ για την πληρότητα, όλα τα ποσοστά παραμένουν ίδια.

 

Δείτε στη σελίδα 32 το άρθρο 5 Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό (ΕΙΧ) 3 άτομα & 5 αντίστοιχα.

 

Σελίδα 33 Άρθρο 7 Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία ΔΧ – παραμένει η πληρότητα στο 65%.

 

Άρθρο 9 Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών – παραμένει στο 50%

 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 27η Ιουλίου 2020 έως και την 4η Αυγούστου 2020.

 

 Β3099– plirotita eos 4-8-20