27/07/2021

ΚΥΑ για Πρόγραμμα Παγίων Δαπανών

Δημοσιεύθηκε σήμερα η ΚΥΑ που αφορά τη διαδικασία για το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων μέσω επιδότησης των παγίων δαπανών τους.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών –σε συνέχεια της υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος που είχε λήξει στις 2/7- είναι η 4η Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

 

 

 

 

 

ΦΕΚ3354 Β- ΠΑΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ