14/05/2020

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων.

Δείτε την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».

6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ