Μέλος ΔΣ

Παπασταμάτης Σπύρος

«Ένωση Τουριστικών Λεωφορείων Ελλάδος»

Perivassis Travel

Τηλ.: 2296026166, Φαξ: 2296021324

Ε-mail: perivasi@otenet.gr