Μέλος ΔΣ

Φρούσος Στάθης

“Σωματείο Τουριστικών Μεταφορών Πουλμαν”

sfroussos@genpan.gr