Μέλος ΔΣ

Μπέρκης Μανώλης

«Συνδέσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν»

Τηλ.: 2810 824915, Φαξ: 2810 824745