Μέλος ΔΣ

Παγωνάκης Σάββας

«Ένωση Τουριστικών Γραφείων Ρόδου»

Τηλ.: 2241085060/87764

Ε-mail: savapagonaki@gmail.com