Μέλος ΔΣ

Παπαροϊδάμης Παναγιώτης

«Πανελλαδικός Συνδέσμος Διεθνών Τακτικών Λεωφορειακών Γραμμών / Οδικών Μεταφορων Επιβατών»

Esperia Travel

Τηλ.:2105242736

Ε-mail: info@esperiatravel.gr