Μέλος ΔΣ

Διαβάτης Δημήτρης

«Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας ΑΟCTA»

Travel Company

Τηλ.:2661032887

dimitris.diavatis@travelco.gr