Μέλος ΔΣ

Κώστας Βλασερός

«Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας ΑΟCTA»

KappaVita Travel

Τηλ.: 26610 34400, Φαξ: 26610 25603

Ε-mail: info@kappavita.com