Δ’ Αντιπρόεδρος

Κανίδης Γιώργος

«Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης»

Kanidis Travel

Τηλ.: 2310 221919, Φαξ: 2310 221919

Ε-mail: kanidistours@gmail.com