Μέλος ΔΣ

Παλασκώνης Κώστας

«Συνδέσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πουλμαν»

Τηλ: 2102930066

Ε-mail: vardousiatours@gmail.com