Μέλος ΔΣ

Δήμας Γιώργος

 

Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης»

george.dimas@philergonpro.gr