21/05/2020

Μέτρα Υπουργείου Οικονομικών για το Κυβερνητικό Σχέδιο Επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας.

Ακολουθούν συνοπτικά τα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών για τις τουριστικές επχ/σεις. Θα ακολουθήσουν σχετικές Υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή τους.

Μέτρα Υπουργείου Οικονομικών για το Κυβερνητικό Σχέδιο Επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας.

 • Συνεχίζεται η δυνατότητα αναστολής σύμβασης εργασίας, σε ποσοστό 100%, των εργαζομένων στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών, όπως και η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τους.
 • Παρέχεται επίδομα ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο.
  Και παράλληλα, παρέχεται επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους εποχικά εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.
 • Δίδεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική αρχή στις τουριστικές επιχειρήσεις και για τον μήνα Ιούνιο.
 • Επεκτείνεται η δυνατότητα μείωσης ενοικίου κατά 40%, τον μήνα Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο στις τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Χορηγείται 2η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με βάση την απώλεια τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου.
  Το αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης, θα προστεθεί στη 2η φάση, ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος Ιουνίου, να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ.
 • Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου. Για τις επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν μείωση τζίρου κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, αθροιστικά άνω ενός ποσοστού, θα προβλεφθεί μείωση της προκαταβολής φόρου που καλούνται να πληρώσουν εντός του 2020 για το 2021, κατά ένα ποσοστό. Το ποσοστό θα προσδιοριστεί τον Ιούλιο, με βάση τα στοιχεία τζίρου που θα έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις για την προηγούμενη περίοδο.
 • Μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.
 • Μειώνεται ο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 80/20 (80% με 13% και 20% με 24%) σε 90/10 για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.
 • Δρομολογείται πρόγραμμα στο οποίο το Κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού, και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία.
  Καλύπτει όλα τα «κόκκινα δάνεια», τόσο αυτά που δημιουργήθηκαν πριν το τέλος του 2018, όσο και αυτά που μεταγενέστερα – μέχρι σήμερα – προέκυψαν, για τους πολίτες που επλήγησαν από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.