11/06/2020

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 40% ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΚΥΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΧ/ΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ –  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 40% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ.

ΚΑΔ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ