25/08/2020

Μη καταχώριση & αναστολή λήξης επιταγών ΤΕΟΜ&ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

 

Επισυνάπτεται σημερινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υπαγωγή αξιογράφων Τουριστικών Επιχ/σεων (ΤΕΟΜ & Τουριστικών Γραφείων) επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, στο ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και στο ευεργέτημα της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής.

 

Η  αίτηση  για  την  υπαγωγή  υποβάλλεται  στο  mybusisnessSupport της ΑΑΔΕ από τους δικαιούχους έως 14.09.2020.

 

Στους ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται πλέον και αυτός των ΤΕΟΜ, αποτέλεσμα των επιτυχών προσπαθειών της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Β3506 — ΚΑΔ επιταγες 25-8-20