08/06/2017

Νέα βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών για επαγγελματίες, μετόχους, διαχειριστές ΙΚΕ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας με βάση την οποία δίνονται διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων, μελών, κ.λπ. εταιρειών με βάση τα μερίσματα που λαμβάνουν.

Στην εν λόγω απόφαση ενσωματώθηκαν επίσης όλες οι πρόσφατες αλλαγές στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2018 και μετά.

6-6-17 ΥΑ υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών