05/12/2012

Νέα Εγγυητική Επιστολή Τουριστικού Γραφείου.

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΟΤ για τις νέες εγγυητικές επιστολές, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η διαδικασία κατάθεσης της νέας Ε/Ε και επιστροφής της παλαιάς (σε 2-3 ημέρες) ξεκινά από σήμερα καθώς εστάλη σε όλες τις ΠΥΤ της χώρας το σχετικό υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ. Υπενθυμίζεται ότι τα υφιστάμενα τουριστικά γραφεία πρεπει να καταθέσουν εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της με αρ. 15408/8-11-2012 κ.υ.α., ήτοι έως την 8η Μαρτίου 2013, νέες εγγυητικές επιστολές ή εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, προκειμένου να τους επιστραφούν οι ήδη κατατεθείσες.