14/12/2016

Νέα παράταση για την υποχρεωτική τοποθέτηση ABS στα παλιά μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3.

Νέα παράταση για την υποχρεωτική τοποθέτηση ABS στα παλιά μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, και ειδικότερα, γι’ αυτά που έχουν ταξινομηθεί, για πρώτη φορά, πριν την 1/1/1999.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, «η περίπτωση β της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Απαγορεύεται n κυκλοφορία των οχημάτων της παραγράφου 1 που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά πριν την 1/1/1999 και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας που φέρει το όχημα κατά την έκδοση της παρούσας ως εξής:
-Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 0 ή 1 από 1/4/2017.
-Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 2 ή 3 από 1/6/2017.
-Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 4 ή 5 από 1/8/2017.
-Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 6 ή 7 από 1/10/2017.
-Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 8 ή 9 από 1/12/2017».
Η απόφαση ισχύει από 1/11/2016.

12-12-16_abs paratasi