21/12/2023

Νέα τιμολογιακή πολιτική για τους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία

 

​Τη νέα τιμολογιακή πολιτική των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων γνωμοδότησε θετικά ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την Τετάρτη 19.12.2023.

 

Η νέα τιμολογιακή πολιτική για τα εισιτήρια εισόδου στους Αρχαιολογικούς Χώρους, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού (350 περίπου) είναι επιβεβλημένη με βάση τα δεδομένα της αυξανόμενης επισκεψιμότητας των τελευταίων 2 ετών, της χρήσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 28 χώρους -έως σήμερα- με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και το γεγονός ότι οι ισχύουσες τιμές αναθεωρημένες από 5ετίας είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

 

Η πρόταση της νέας τιμολογιακής πολιτικής βασίζεται σε ειδική μελέτη, την οποία ανέθεσε ο αρμόδιος Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

 

Βασικά σημεία της νέας τιμολογιακής πολιτικής:

Εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής σε δύο φάσεις:

 

    Α’ Φάση, έναρξη ισχύος από 01.04.2024:

    Κατάργηση των ενιαίων εισιτηρίων εισόδου με παραπάνω του ενός Αρχαιολογικών Χώρων ή Μουσείων, όπου εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ηλεκτρονικό εισιτήριο και συνδέονται με Μουσεία-ΝΠΔΔ. 

    Εφαρμογή νέας υπηρεσίας Εξατομικευμένης Επίσκεψης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, εκτός ωραρίου λειτουργίας του χώρου με υψηλό αντίτιμο εισιτηρίου. Η επίσκεψη αφορά σε ομάδες των 5 ατόμων και έως 4 ομάδες στο δίωρο (07:00-09:00 και 20:00-22:00), με προσφορά ειδικής ξενάγησης και αναμνηστικών δώρων (θα επεκταθεί και σε άλλους χώρους κατά την Β’ Φάση).

    

    Β’ Φάση, έναρξη ισχύος από 01.04.2025:

    Εξορθολογισμός του αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου, σύμφωνα με κατάταξη των Αρχαιολογικών Χώρων, των Μνημείων και των Μουσείων σε 5 κατηγορίες με βάση την επισκεψιμότητα, ενίοτε τη σημασία τους στην εκάστοτε περιοχή και το ισχύον εισιτήριο εισόδου. Οι 5 κατηγορίες αντιστοιχούν σε 5 βαθμίδες αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου ως εξής:

 

 

Α/Α        ΧΩΡΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        ΑΝΤΙΤΙΜΟ σε €

 

1. Ακρόπολη Αθηνών, κατηγορία Α           30,00€

2. Α.Χ. & Μ. κατηγορία Β (επισκ. πάνω από 200.000)         20,00€

3. Α.Χ. & Μ.  κατηγορία Γ (επισκ. 75.000 έως 200.000)       15,00€

4. Α.Χ. & Μ. κατηγορία Δ (επισκ. 15.000 έως 75.000)          10,00€

5. Α.Χ. & Μ. κατηγορία Ε (επισκ. κάτω από 15.000)            5,00€

 

ΝΠΔΔ    Μουσεία ΝΠΔΔ Διαμορφώνουν δική τους Τ.Π.

 

Με τον τρόπο αυτό καταργούνται οι υφιστάμενες 9 βαθμίδες στην κλίμακα των αντιτίμων εισιτηρίου εισόδου από 2 έως 20 ευρώ, οι οποίες σε συνδυασμό με τις 4 κατηγορίες δικαιούχων  μειωμένου εισιτηρίου και τις 34 δικαιούχων ελευθέρας εισόδου συνεπάγονται ένα πολύπλοκο σύστημα με δυσανάλογα βαρύ διαχειριστικό κόστος.

 

Καταργείται η διαφορετική τιμολόγηση της θερινής και της χειμερινής περιόδου με μία ίδια τιμή εισόδου ανά κατηγορία σε όλη την διάρκεια του έτους.

Προστίθεται μία επιπλέον Κυριακή ελευθέρας εισόδου κάθε μήνα κατά την χειμερινή περίοδο (1η Νοεμβρίου-31η Μαρτίου), συγκεκριμένα η τρίτη Κυριακή του μήνα επί πλέον της πρώτης.

 

    Κατάργηση των ενιαίων και των κοινών εισιτηρίων πλην Aρχαίας Ολυμπίας, Δελφών, Μυκηνών και Αιγών ή όπου για λόγους χωροταξικούς επιβάλλεται το κοινό εισιτήριο Χώρου και Μουσείου.

    Διατήρηση του μειωμένου εισιτηρίου εισόδου για τα άτομα ηλικίας 65+ από χώρες της Ε.Ε. για το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου.

    Διατήρηση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου στα άτομα έως 25 ετών για τους πολίτες Ε.Ε. και επέκταση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου για πολίτες εκτός Ε.Ε. έως την ηλικία των 18 ετών, αντί της ηλικίας έως 5 ετών που ισχύει τώρα.

    Διατηρείται το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου για τα ΑμεΑ και τις κατηγορίες ατόμων που έχουν θεσπιστεί έως σήμερα για λόγους κοινωνικούς ή ιδιότητας.

    Έκδοση Κάρτας Πολιτισμού (Culture Gard) για τις κατηγορίες που έχουν θεσμοθετηθεί και θα εκδίδεται μέσω της εφαρμογής του gov.gr ή των ΚΕΠ για ημεδαπούς φορολογούμενους.

 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, με τη νέα τιμολογιακή πολιτική εισιτηρίων εισόδου στους Αρχαιολογικούς Χώρους, τα Μνημεία και τα Μουσεία της χώρας, επιτυγχάνονται:

 

    Κατηγοριοποίηση των επισκέψιμων χώρων και μουσείων με κριτήριο την επισκεψιμότητά τους, τη σημασία τους για την εκάστοτε περιοχή και το ισχύον αντίτιμο εισιτηρίου.

    Εξορθολογισμός και απλοποίηση των κατηγοριών των εισιτηρίων.

    Απόδοση στα μνημεία μας της αξίας που αντιστοιχεί στην σπουδαιότητά τους για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

    Αύξηση ημερών ελευθέρας εισόδου κατά μία (1) Κυριακή μηνιαίως τη χειμερινή περίοδο για όλους ανεξαρτήτως τους επισκέπτες.

    Εξάλειψη διακρίσεων και διεύρυνση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου σε παιδιά και νέους, ηλικίας 5-18 ετών, από χώρες εκτός Ε.Ε.

    Ουσιαστική αύξηση των δημοσίων εσόδων από τα εισιτήρια και επανεπένδυσή τους στα έργα Πολιτισμού για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.