19/02/2020

νέο σύστημα ηλεκτρονικών τελών κυκλοφορίας σε Βουλγαρία.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.<BR><BR>

382.OESOF