15/09/2017

ΝΟΜΟΣ 4488/2017 ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΝΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 137 Α’ – 13/9/2017 ο νόμος 4488 με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.»

A’137_ar 36 Εργανη Ωραριο

Στο Μέρος Β «Εργασιακές Ρυθμίσεις» – άρθρα 31 έως και 48- περιλαμβάνονται διατάξεις που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και σας εφιστούμε την προσοχή.

Αναφορικά με το άρθρο 36 «Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τις προβλέψεις του οποίου η ΓΕΠΟΕΤ διαμαρτυρήθηκε εντόνως με επιστολές στους συναρμόδιους Υπουργούς, δελτίο τύπου και προκάλεσε ευρεία συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου για τις αγκυλώσεις και την γραφειοκρατία που δημιουργεί, προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα εξειδικεύει την διαδικασία για την καταχώριση των αλλαγών. Μέχρι και την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης δεν αλλάζει τίποτα στην μέχρι σήμερα διαδικασία.

Εκτιμούμε ότι υπάρχει έστω και μικρό περιθώριο ένταξης ειδικής πρόβλεψης για τις τουριστικές επιχειρήσεις στην υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας εντείνονται προς αυτή την κατεύθυνση.