17/03/2021

ΝΟΜΟΣ 4784/2021 — ΠΕΙ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ.

 

Επισυνάπτεται ο νόμος 4784/2021 για τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένες ενδιαφέρουσες διατάξεις.

 

Δείτε τα άρθρα 33&34 για το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

&

Το άρθρο 47 που δίνει το δικαίωμα σε αυτοκινητιστές λεωφορείων ΔΧ που καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση 2 λεωφορείων.

 Α40–ΠΕΙ & αρ47 ΤΛ κατα τη συνταξιοδοτηση