03/08/2020

Νόμος 4714/2020- Φορολογικές διατάξεις, επιδότηση τουριστικών λεωφορείων & άλλα

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4714/2020, όπου:

στο άρθρο 111 προβλέπονται μέτρα στήριξης- επιδότηση των τουριστικών γραφείων & λεωφορείων λόγω του περιορισμού στην πληρότητα στην κίνηση των ΤΛΔΧ,

στο άρθρο 122 αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών  στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ στο 100%

στο άρθρο 123 προβλέπονται επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών και

στο άρθρο 124 παρέχεται η δυνατότητα θέσης σε αναστολή εργασίας των εργαζομένων στον τουρισμό- μεταφορές για Αύγουστο & Σεπτέμβριο.

Ν.4714-20 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ