02/04/2021

ΝOMOΣ 4790/2021 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ- TESTS.

Επισυνάπτεται ο νόμος 4790/2021 με ορισμένες πολύ σημαντικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις:

 

Άρθρο 46 — Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19

 

Άρθρο 47 — Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας

 

Γέφυρα ΙΙ — Άρθρα  64-77  Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19

 

Άρθρο 78 | Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

 

Άρθρο 105&106 Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021 // Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα -Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020

 

 

 

 

ΦΕΚ A 48 – 31 03 2021 — TESTS+ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ+ΓΕΦΥΡΑ κλπ