07/01/2021

Ξεκίνησε η διαδικασία ανανέωσης των παλαιότερων ΗΑΣ τουριστικών λεωφορείων — Προθεσμία έως 17/02/21.

 

Aπό σήμερα 7/1/2021 ξεκινάει και επισήμως η διαδικασία ανανέωσης των παλαιότερων Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων Σημάτων (ΗΑΣ) ΤΛΔΧ τα οποία έχουν εκδοθεί έως και τις 17/02/2017.

 

Βάσει της ΥA Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017 (ΦΕΚ Β’ 476) όλα τα ΗΑΣ που είχαν εκδοθεί προγενέστερα αυτής λήγουν στις 17/02/2021 και ανανεώνονται με νέα σήματα, τα οποία έχουν πλέον διάρκεια ζωής τα 4 έτη.

 

Ως εκ τούτου καλούνται οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων που έχουν εκδώσει το ΗΑΣ έως και την 17/02/2017 και με αύξοντα αριθμό ετικέτας 1 έως 3358 όπως αποστείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Ανανέωσης, επισυνάπτοντας το καταθετήριο εξόφλησης του σήματος ύψους 40€ ανά σήμα & αντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας 2 όψεων.

 

Όσον αφορά τη Βεβαίωση μηχανολογικού (Δνσης Μεταφορών) – αποστέλλεται εκ νέου μόνο στην περίπτωση που έχει γίνει μεταβολή σε σημαντικά χαρακτηριστικά του τουριστικού λεωφορείου (Επωνυμία ιδιοκτήτη, ΑΦΜ, Αριθμός πινακίδας, Αρ. πλαισίου.)

 

Η αίτηση ανανέωσης βρίσκεται διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.poet.gr

 

Η αποστολή των δικαιολογητικών ανανέωσης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email της Ομοσπονδίας info@poet.gr.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ