09/06/2023

ΟΔΑΠ — Εγκύκλιος για τα καθήκοντα Διαχειριστή Εσόδων ηλεκτρονικού εισιτηρίου, την αναθεώρηση των όρων του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τη νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής.

 

Επισυνάπτεται εγκύκλιος για την αναθεώρηση των όρων του ηλεκτρονικού εισιτηρίου Αρχαιολογικών χώρων & Μουσείων και τη νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής.

ΟΔΑΠ_Εγκύκλιος για τα καθήκοντα Διαχειριστή Εσόδων ηλεκτρονικού εισιτηρίου