Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων & Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένος

Ακτή Μιαούλη 17-19,18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 2104220536
Φαξ: 2104174511
Email: psa@psa.gr
Ταυτότητα:
 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων, ως εκπρόσωπος του κλάδου της ναυτικής πρακτορείας στα ελληνικά λιμάνια από ιδρύσεως του το 1918 μέχρι και σήμερα αγωνιζεται για την ένωση των κλάδων Ναυτιλίας και Τουρισμού.
 
Διοικητικό Συμβούλιο:
 

Πρόεδρος: Θεολογίτης Θεολόγος // 2104113114-4113111 / info@theologitis.gr

Αντιπρόεδρος: Μαυρίκος Νίκος // 2104813064 //  orddep@mavrikosimports.gr

Γενικός Γραμματέας: Μαργέλης Δημήτριος // 2104293477 // margshipag@hol.gr

Tαμίας: Μυτιληναίος Εμμανουήλ //2104138286

Σύμβουλοι: Γελασάκης Αντώνιος, Χαραλαμπίδης Γεώργιος,
 Ανδριτσόπουλος Κων/νος