04/09/2020

Παράταση για τις κάρτες ταχογράφου οδηγού έως 31 Οκτωβρίου 2020.

 

Επισυνάπτονται εγκύκλιοι του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με την παράταση για τις κάρτες οδηγού έως 31 Οκτωβρίου 2020.

 

Εγκρίνεται η παράταση για την Ελλάδα των προσωρινών μέτρων του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 κανονισμού 2020/698, τα οποία θα ισχύουν πλέον για αιτήσεις ανανέωσης/αντικατάστασης κάρτας οδηγού που υποβάλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

 

Τα προσωρινά μέτρα προβλέπουν ότι οι οδηγοί που καταθέτουν αίτηση ανανέωσης/αντικατάστασης κάρτας οδηγού στο διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Οκτωβρίου 2020 μπορούν να οδηγούν για διάστημα δύο μηνών ή έως ότου χορηγηθεί η κάρτα (εάν χορηγηθεί πριν τους δύο μήνες), χωρίς την κάρτα ταχογράφου αλλά με τις προϋποθέσεις των σχετικών επισυναπτόμενων εγκυκλίων (πραγματοποίηση χειρόγραφων καταγραφών, διαδρομή αποκλειστικά σε κοινοτικό έδαφος κλπ).

 

Οι υπηρεσίες μεταφορών των Περιφερειών δεν χορηγούν πλέον στους οδηγούς την δίγλωσση βεβαίωση αλλά το αποδεικτικό κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας οδηγού το οποίο εκδίδεται πλέον αυτόματα σε δίγλωσση μορφή (ελληνικά/αγγλικά). Το δίγλωσσο αποδεικτικό κατάθεσης αιτήματος θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος, μαζί με αντίγραφο της απόφασης της Ευρ.Επιτροπής στα αγγλικά, ώστε να αποδεικνύεται αν χρειαστεί σε έλεγχο στο εξωτερικό η παράτασης ισχύος των προσωρινών μέτρων για την Ελλάδα.

 

 1-9-20–paratasi prosorinon metron karta taxografou odigou 

19-6-20–egk YME karta taxografou odigou

9-6-20–YME egk karta taxografou odigou