03/08/2020

Παράταση περιορισμών στις χερσαίες συνδέσεις με Αλβανία, Τουρκία και Β. Μακεδονία έως 15/8

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 48998 με την οποία παρατείνονται οι περιορισμοί στις χερσαίες συνδέσεις με Αλβανία, Τουρκία και Β. Μακεδονία έως 15/8.

ΚΥΑ48998 ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΛΠ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΩΣ 15-8