02/10/2020

Παράταση & τροποποίηση Πρόσκλησης Τουρισμός για όλους με voucher.

Επισυνάπτεται η πρώτη Τροποποίηση της δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων» στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν ως πάροχοι τα τουριστικά γραφεία όλης της χώρας, καθώς και η αρχική πρόσκληση.

 

Ιδιαίτερη προσοχή στην παράταση της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών έως τις 6/10/2020 και στην επικαιροποιημένη λίστα των δικαιολογητικών που απαιτούνται!

 1-10-20– Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΓΙΑΟΛΟΥΣ»ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

προσκληση Tourism4all