11/06/2020

Παρατάσεις προθεσμιών Αδειών Οδικού Μεταφορέα.

Σας κοινοποιούμε τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698, που περιλαμβάνει προσωρινά μέτρα λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας μεταφορικής επιχείρησης και τις χορηγούμενες κοινοτικές άδειες.

 

Με το άρθρο 6 του κανονισμού παρατείνονται ορισμένες προθεσμίες που θέτουν οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών στις μεταφορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και αφορούν την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας μεταφορικής επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτού, παρατείνεται η μέγιστη προθεσμία που προβλέπεται από έξι σε δώδεκα μήνες.

 

Με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού 2020/698 προβλέπει ότι η ισχύς των κοινοτικών αδειών με ημερομηνία λήξης μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020 παρατείνεται για έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Αντίστοιχα παρατείνεται η ισχύς των αντιγράφων κοινοτικής άδειας που έχουν χορηγηθεί.

 

ΕΓΚ ΥΜΕ_ΕΚ 698-2020–ΑΟΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ&ΑΔΕΙΕΣ

ΕΚ 2020–698 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΑΟΜ