22/06/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΟΥ.

Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ  οφειλών των τουριστικών επιχειρήσεων, δείτε τη σχετική ΚΥΑ που επισυνάπτεται.

 

B2449-PARATASI OFEILON DOY 31-10-20