22/03/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΟΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση για την παράταση καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα.

 

B1071-paratasi dosisi March