01/10/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΛ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 & ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 

B4262-Μέτρα στήριξης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

B4261-Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας 

Β4259-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 12-10-20

Β4253-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 30-4-21