17/05/2022

Περίοδος προκλήσεων για τα τουριστικά γραφεία και λεωφορεία το 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

 

 

Θέμα: Περίοδος προκλήσεων για τα τουριστικά γραφεία και λεωφορεία το 2022

 

 

Τουριστική περίοδος διαφορετικών ταχυτήτων, ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας και ιδιαίτερων προκλήσεων, αναμένεται το 2022 για τα τουριστικά γραφεία και λεωφορεία. Η σχετικά αισιόδοξη έναρξη της σεζόν πιο νωρίς από ποτέ –αν και κατώτερη των εκτιμήσεων- δημιουργεί προσδοκίες στις επιχειρήσεις του κλάδου για έξοδο από την πλήρη στασιμότητα και την αβεβαιότητα των τελευταίων δύο ετών.

 

Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα τουριστικά γραφεία μετά τη διετή κρίση είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη, με αυξημένο κόστος λειτουργίας λόγω της υψηλής τιμής των καυσίμων, περιορισμένη ρευστότητα και αδυναμία ανταπόκρισης στις καθημερινές υποχρεώσεις για την μεγάλη πλειοψηφία αυτών.

 

Η ΓΕΠΟΕΤ με γνώμονα τις ανάγκες των μελών της, όχι μόνο στις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές αλλά και στις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας με περιορισμένη σε διάρκεια τουριστική περίοδο, με μειωμένο τουριστικό έργο και έντονο πρόβλημα υποκλοπής του μεταφορικού τους έργου καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει σε 6 ζωτικής σημασίας μέτρα στήριξης και αποφυγής δραματικής συρρίκνωσης του κλάδου :

 

Α) Διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για όσο διάστημα διαρκέσει η πληθωριστική κρίση ή επιστροφή μέρους του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μέσω συμψηφισμού του με ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις την επιχείρησης κατά το προσεχές διάστημα,

 

Β) Διαγραφή των τόκων και των προσαυξήσεων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια από ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που προϋπήρχαν έως το τέλος του 2019 και δυνατότητα επαναρύθμισης. Το ίδιο να ισχύσει και για τις νέες υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του κορονοϊού,

 

Γ) Επιδότηση ανανέωσης του στόλου των τουριστικών λεωφορείων με τελευταίας τεχνολογίας οχήματα στα πλαίσια του καινούριου ΕΣΠΑ μέσω του γενικού απαλλακτικού, καθώς εξαιρέθηκαν από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο,

 

Δ) Ένταξη του ΚΑΔ των τουριστικών λεωφορείων και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και 2023 για τη διενέργεια επενδύσεων αντικατάστασης στόλου και δημιουργίας εγκαταστάσεων στάθμευσης και υποστήριξης τουριστικών λεωφορείων, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος,

 

Ε) Εξομοίωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων με αυτά των ΚΤΕΛ που είναι 50% χαμηλότερα, αφού και οι δύο αποτελούν μεταφορικούς φορείς που χρησιμοποιούν το ίδιο οδικό δίκτυο και

 

ΣΤ) Απελευθέρωση των υπεραστικών γραμμών της χώρας, μέσω προκήρυξης διαγωνισμού βάσει των προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 περί Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, για την οποία η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί και έχει καθυστερήσει. Είναι κοινός τόπος ότι η απελευθέρωση δύναται να οδηγήσει σε σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς όφελος του επιβάτη-καταναλωτή.

 

Υπογραμμίζεται ότι σε θεσμικό επίπεδο η Ομοσπονδία χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού για τη σύσταση συνεγγυητικού κεφαλαίου για την προστασία και αποζημίωση των καταναλωτών από αθέτηση τουριστικών υπηρεσιών, λειτουργικό κενό που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έχοντας ήδη συμμετάσχει στον αρχικό κύκλο διαβούλευσης η ΓΕΠΟΕΤ αναμένεται να καταθέσει τις προτάσεις της που θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.