23/10/2023

Πρόγραμμα για ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων

 

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί πρόγραμμα για ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων, το οποίο θα επιδοτεί επενδυτικά σχέδια από 80.000€ έως 400.000€, με ποσοστό άνω του 45%.

 

Η προδημοσίευση αναφέρει ως επιλέξιμες δαπάνες τις παρακάτω:

  • Κτήρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
  • Λοιπός Εξοπλισμός
  • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
  • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
  • Τεχνικές Μελέτες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Σημειώνουμε ότι θα απαιτείται η απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης ποσοστού της ιδίας συμμετοχής, ενώ έχουν προδιαγραφεί και λοιποί όροι και προϋποθέσεις (επισυνάπτουμε αναλυτικό ενημερωτικό)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον συνεργάτη της ΓΕΠΟΕΤ ALTIUS Business Consultants στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

κα Γαβαθοπούλου, 210-9315252, info@altiusonline.gr  olga@altiusonline.gr , www.altiusonline.gr»