23/03/2020

Ρυθμίσεις για την παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ

Επισυνάπτονται προς ενημέρωσή σας οι Υπουργικές Αποφάσεις για την παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ.

 

Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες στις 20.03.20 έχουν ενεργό ΚΑΔ όπως αναφέρεται στο σχετικό πίνακα της κάθε απόφασης.<br><br>

ΦΕΚ 949 Β ΥΑ 1053 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡ 2 ΠΝΠ ΤΗΣ 11-03-20 21-03-20 ΦΕΚ 950 Β ΥΑ 1054 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡ 1 ΠΝΠ ΤΗΣ 11-03-20 21-03-20