31/01/2017

Συμμετοχή ΓΕΠΟΕΤ σε Τουριστικές Εκθέσεις.

Στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει η Ομοσπονδία με τον ΕΟΤ, ο Οργανισμός μας ενημέρωσε πως μας διαθέτει stand 7 τ.μ. στο περίπτερο του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού Tour Salon Posen Poland 17-19 Φεβρουαρίου, ΙΤΒ Berlin 8-12 Μαρτίου και ΙΤΒ Shanghai 10-12 Μαΐου.

‘Όλα τα μέλη μπορούν να κάνουν χρήση του χώρου αυτού εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν συνεννόησης.

Παρακαλούνται όποια μέλη ενδιαφέρονται να παρευρεθούν ή να αποστείλουν διαφημιστικό υλικό να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία.