10/11/2020

Συνάντηση Προεδρείου στο Υπουργείο Τουρισμού.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση του Προεδρείου με τον Υπουργό Τουρισμού ετέθησαν όλα τα επίκαιρα ζητήματα του κλάδου, μεταξύ των οποίων:

 

Α)  η διενέργεια εκδρομών με οχήματα από 10 θέσεις και πάνω αποκλειστικά με τουριστικά λεωφορεία ΔΧ,

 

Β) η θεσμοθέτηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως εναλλακτική της υποχρέωσης διάθεσης εγγυητικής τραπέζης για την αδειοδότηση των τουριστικών γραφείων αλλά και για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας για την Άδεια Οδικού Μεταφορέα,

 

Γ)  η εξάλειψη των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται κατά την ανανέωση της εγγυητική επιστολής μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για όσους συναδέλφους έχουν επιλέξει αυτή την οδό,

 

Δ) η κατάργηση των εξαιρέσεων στον Νόμο 711/77 που επιτρέπουν στα ΚΤΕΛ να καταστρατηγούν το έργο μας, αλλά και ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΕΙΧ με οδηγό προκειμένου να αποκατασταθεί η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία τους.

 

Το Υπουργείο Τουρισμού διάκειται ιδιαίτερα θετικά στις θέσεις μας και λάβαμε την δέσμευση ότι θα επιταχυνθεί η νομοθετική τους τακτοποίηση σε συνεννόηση με τo συναρμόδιo Υπουργείo Μεταφορών.

 

Τέλος ζητήσαμε ενεργή υποστήριξη του αιτήματος της Ομοσπονδίας για την απαλλαγή των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας για τα Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ έτους 2021 μέσω συμψηφισμού τους

με τα τέλη κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για το έτος 2020, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα τουριστικά λεωφορεία κυκλοφόρησαν από καθόλου έως ελάχιστα.

 

 Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε σχετική εξέλιξη.