«Σωματείο Τουριστικών Μεταφορών Πούλμαν»

Πανεπιστημίου 57 Αθήνα 10564

Τηλ: 210 9245120

Φαξ: 210 9245153

Email: info@poet.gr

Website:

Ταυτότητα:
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος
Θεόδωρος Καραμήτρος, UTC Travel
Τηλ.: 210 3226880, Φαξ: 210 3235251
e-mail: info@utctravel.gr
Αντιπρόεδρος
Ευστάθιος Βασιλειάδης, Andy’s Tours
Τηλ.: 210 9229511, Φαξ: 210 9236012
e-mail: steve@andystours.gr

Γενικός Γραμματέας
Παύλος Χαρίτου, HTG
Τηλ: 2109248990-1 Φαξ: 2102109234017
e-mail: pharitou@htg.gr

Ταμίας
Τριβυζάς Μάριος, Kentavros Tours
Τηλ.: 210 9597177, e-mail: info@kentavrostours.com

Μέλος

Αριστείδης Μαρίνης,
 Panolympia Express
Τηλ.: 210 3218338, Φαξ: 210 3217467
e-mail: panolymp@otenet.gr