«Σωματείο Τουριστικών Μεταφορών Πούλμαν»

Μαρίνης Άρης

Τσόκας Νίκος (Γεω)

Χαρίτου Παύλος

Καραμήτρος Θεόδωρος

Φρούσος Στάθης