Σύλλογος Μεταφορέων Τουριστικών Λεωφορείων Δυτικής Κρήτης.

Σαρπίδωνος 4, Χανιά
Τηλ: 2821027497 – 46536
Φαξ: 28210 27084
Website:
Ταυτότητα:
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Δημήτρης Παπαμιχελάκης Ιo Tours
tel: 2821027497 – 46536fax: 28210 27084
email:info@iotours.grwww.iotours.gr
Γενικός Γραμματέας:
 Γιαννουδάκης Μιχάλης Giannoudakis Travel
tel&fax: 2821055951
Αντιπρόεδρος:
 Χατζηδάκης Μανούσος, Hama Travel
tel&fax: 2821073748
email: hamakat@otenet.gr
Ταμίας: Τζιτζικαλάκης Γιάννης, Tzitzikalakis Travel
Tel: 2821094415 Fax: 2821094140
Μέλος: Πολόπετρος Στέλιος