Σωματείο Τουριστικών Λεωφορείων Σαντορίνης

Έδρα: Σαντορίνη Θήρας / sotles@hotmail.com

Πρόεδρος: Κορωνιός Εμμανουήλ
 
 Αντ/δρος: Παγώνης Νίκος
 
 Γραμματέας: Κορωνιού Ελευθερία
 
 Ταμίας: Δαμίγος Νίκος


 
Μέλος: Παγώνης Θωμάς