Πανελλαδικός Σύνδεσμος Επχ/σεων Διεθνών Τακτικών Λεωφορειακών Γραμμών.

Μέλη
 
 Παπαροϊδάμης Παναγιώτης // 2105229731
 
 Σιάμος Βασίλης // 2108219900
 
 Σιάμος Γιάννης // 2109233333


 
Πατρίκαλος Κώστας // 2105233969
 
 Ράμμος Γιώργος // 2105238007