«Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν»

 Σιάμου Βασιλική

 Σιάμος Κώστας

Παλασκώνη Αθανασία

 Μάϊνας Αθανάσιος

 Μάϊνας Kώστας

Λάιου Αλεξάνδρα

Βακής Γιώργος