«Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν»

Πανεπιστημίου 57 Αθήνα 10564
Τηλ.: 210 9245120
Email: info@poet.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάΐνας Αθανάσιος 22910/70732

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσοπανάς Γεώργιος 2107568094

Α’ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Παλασκώνη Αθανασία 2102930066

Β’ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Σιάμου Βασιλική 2108219900

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σιάμος Κώστας 2109717660

ΤΑΜΙΑΣ: Λάιου Αλεξάνδρα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μποχώρης Νίκος 2105240140