«Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν»

Πανεπιστημίου 57 Αθήνα 10564
Τηλ.: 210 9245120 Φαξ: 210 9245153
Email: info@poet.gr

Πρόεδρος:
Τσοπανάς Γεώργιος
Tsopanas Holidays

Α’ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ:
Μποχώρης Νίκος
Free Travel

Β’ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ:
Παλασκώνη Αθανασία
Vardousia Tours

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Μαΐνας Αθανασιος
Mainas Travel

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Μποχώρης Ιάκωβος
Interland

ΤΑΜΙΑΣ:
Σιάμου Βασιλική
Siamos Tours

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Μαΐνας Κώστας
Mainas Travel