Ταμίας

Καραμήτρος Θεόδωρος

Πρόεδρος Σωματείου Τουριστικών Μεταφορών Πούλμαν

UTC

Τηλ.: 210 3226880, Φαξ: 210 3235251

Ε-mail: info@utctravel.gr, www.utctravel.gr