30/01/2017

Τρίμηνη παράταση ισχύος αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έληγαν 31.01.2017 μεταξύ Ελλάδας και χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών για Τρίμηνη παράταση ισχύος αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έληγαν 31.01.2017 μεταξύ Ελλάδας και χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3mini paratasi DTLG adeies trites