15/02/2013

Υπουργείο Οικονομικών — Εγκύκλιος για φορολογική μεταχείριση Αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται Τακτικές Λεωφορειακές Γραμμές μεταφοράς επιβατών.

OIKONOMIKWN

Πατήστε εδώ για να δείτε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται Τακτικές Λεωφορειακές Γραμμές μεταφοράς επιβατών από τη χώρα μας στην αλλοδαπή και αντίστροφα.