12/10/2020

Υπουργικές Αποφάσεις για προαιρετική απαλλαγή μισθώματος & Γ γύρος Επιστρεπτέας.

Επισυνάπτεται η υπουργική απόφαση για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο

B4469-απαλλαγη μισθωματος Οκτωβριος

& η απόφαση για τον γ’ γύρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Β4471-ΥΑ Γ’ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ