31/05/2021

Υπουργική Απόφαση Επιδότησης Παγίων Δαπανών.

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.

 Δύο είναι τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, που θέλουν να ενταχθούν στο νέο μέτρο ενίσχυσης:

 1)      Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

2)      Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

 

B2236 – epidotisi pagion dapanon 2020