19/05/2023

Υπουργική & Εγκύκλιος ΕΙΧ προκράτηση.

Δείτε Υπουργική Απόφαση που εφαρμόζεται στις συμβάσεις ολικής εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως.

Στο άρθρο 2 αναφέρει «2. Με τον όρο προκράτηση νοείται ότι όλα τα στοιχεία της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό αναρτώνται υποχρεωτικώς με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης κατά το άρθρο 13 του ν. 4530/2018 και των φορέων διαμεσολάβησης, στο Ψηφιακό Μητρώο των άρθρων 18 και 20 του ν. 4530/2018, τουλάχιστον δύο (2) ώρες προ της ώρας έναρξης αυτής.»

Συνημμένη και σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών

16-5-23 egk eix

 

B3276_2023__symvasi EIX