18/01/2022

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022.

Σε συνέχεια πρόσφατης ενημέρωσης μας για τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων Τουριστικών Γραφείων κατά μέγιστο ποσοστό 25%, επισυνάπτεται η σχετική Υπουργική Απόφαση.

 

Β103–αναστολή ΤΓ μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2022